METEOalarm.eu Vaaratasot: Uusimaa

 Voimassa 17.06.2021 22:00 CET - 18.06.2021 22:00 CET
Metsäpalo  Vaaratasot: Keltainen 
suomi: Metsäpalojen vaara on suuri torstain ja perjantain välisestä yöstä perjantain ja lauantain väliseen yöhön 30 % todennäköisyydellä. svenska: Risken för skogsbränder är hög på från och med natten mellan torsdag och fredag fram till natten mellan fredag och lördag med 30 % sannolikhet. english: A risk of forest fires is high on from the night between Thursday and Friday to the night between Friday and Saturday with probability of 30 %. 
 Voimassa 17.06.2021 23:00 CET - 18.06.2021 23:00 CET
Poikkeuksellisen korkea lämpötila  Vaaratasot: Keltainen 
suomi: Hellevaroitus: Tukalan helleaallon todennäköisyys on 30 % torstain ja perjantain välisestä yöstä perjantain ja lauantain väliseen yöhön. Helleaalto voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. svenska: Varning för värmebölja: Sannolikheten för svår värmebölja är från och med natten mellan torsdag och fredag fram till natten mellan fredag och lördag 30%. Värmeböljan kan förorsaka hälsobesvär hos riskgrupper. english: Heat wave warning: From the night between Thursday and Friday to the night between Friday and Saturday, probability for warm weather is 30%. Warm weather may cause health problems for groups at risk. 

Varoitukset Sopimus ja Copyright tiedot © EUMETNET-METEOalarm (https://www.meteoalarm.eu/).
Käytetään luvalla.
Viiveet tämän sivuston ja www.meteoalarm.eu sivuston välillä ovat mahdollisia. Viimeisimmät ajantasaiset varoitukset jotka on julkaistu ilmatieteenlaitokselta löytyvät osoitteesta meteoalarm.eu.